Σάτιρα για τον Ροΐδη

Εκτός από τις ελληνόγλωσσες/πολύγλωσσες σάτιρες για τον Διονύσιο Ροΐδη (Η Πρωτοχρονιά, Το Ιατροσυμβούλιο και η Βίζιτα), ο Σολωμός συνέθεσε και αρκετές στα ιταλικά: La Nascita (Η Γέννηση), L’Apoteosi (Η Αποθέωση), Imitazione dello stile del Dionisio Roidi, Ι-ΙΙ (Μίμηση του ύφους του Διονυσίου Ροΐδη, Ι-ΙΙ), Sonetto burlesco (Σονέτο αστείο), All’onorandissimo Dr. Dionisio C.te Roidi, I-II (Προς τον εντιμότατο Δρ. Διονύσιο Κόντε Ροΐδη, Ι-ΙΙ), κ.ά. Σώζονται σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα, το ένα από τα οποία είναι το φύλλο Ζακύνθου αρ. 24, 5.