Νεανικά ποιήματα (στίχοι)

Πρόκειται για μια ιταλόγλωσση ακροστιχίδα, για σκόρπιους ελληνικούς στίχους και στροφές (Ζακύνθου αρ. 12, φ 3α) και για απόπειρες μεταφοράς σε ελληνικούς στίχους του ιταλόγλωσσου ποιήματος In morte di un giovine poeta (Ζακύνθου αρ. 12, φ 46α).

Εκδόσεις: Οι ελληνόγλωσσοι στίχοι του φ 3α του τετραδίου Ζακύνθου αρ. 12 πρωτοδημοσιεύονται από τον Κ. Καιροφύλα (Διονυσίου Σολωμού Ανέκδοτα Έργα, Αθήνα, Εκδόσεις Στοχαστή, 1927, 158) και συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση των Απάντων από τον Λίνο Πολίτη (Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, τόμ. Α´: Ποιήματα, Επιμέλεια – Σημειώσεις Λίνος Πολίτης, Αθήνα, Ίκαρος, [1948] 2002).

Οι ελληνόγλωσσοι στίχοι του φ 46α του τετραδίου Ζακύνθου αρ. 12 δεν δημοσιεύονται στη μεταθανάτια έκδοση του σολωμικού έργου από τον Πολυλά (Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα, Κέρκυρα [1859] 1998). Τους πρωτοδημοσιεύει ο Σπ. Δε Βιάζης (Άπαντα Διονυσίου Σολωμού ήτοι τα μέχρι σήμερον εκδοθέντα μετά προσθήκης πλείστων ανεκδότων, προλεγομένων και σημειώσων, εκδιδόμενα υπό Σεργίου Χ. Ραφτάνη, Ζάκυνθος, Τυπογραφείο Σεργίου Χ. Ραφτάνη, 1880, 377) και συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση των Απάντων από τον Λίνο Πολίτη (Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, τόμ. Β´: Πεζά και Ιταλικά, Έκδοση – Σημειώσεις Λίνος Πολίτης, Ίκαρος, Αθήνα [1955] 1986).