Η Φαρμακωμένη

-4529698492

Ένα από τα πιο δημοφιλή νεανικά ποιήματα του Σολωμού, που μελοποιήθηκε και τραγουδήθηκε όσο ακόμα ζούσε ο ποιητής. Το ποίημα γράφεται το 1826, με πραγματική αφορμή.

Εκδόσεις: Το ποίημα δημοσιεύεται επανειλημμένα σε ανθολογίες και περιοδικά όσο ακόμα ζει ο Σολωμός και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες μεταθανάτιες εκδόσεις του σολωμικού έργου, στα (Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα, Κέρκυρα [1859] 1998) καθώς στις περισσότερες εκδόσεις που ακολούθησαν.