Νεκρική Ωδή Ι

Γραμμένο πιθανότατα το 1827, για τον θάνατο του Σπυρίδωνα Σολωμού, γιου του αδελφού του ποιητή Ροβέρτου.

Εκδόσεις: Το ποίημα δημοσιεύεται ήδη στη μεταθανάτια έκδοση του σολωμικού έργου από τον Πολυλά (Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα, Κέρκυρα [1859] 1998) και, στη συνέχεια, στις εκδόσεις Απάντων που ακολούθησαν.