Γέννηση

Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798, τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη βάπτισής του:

«1798, Ιουνίου 8. Εβαπτίσθη παιδίον αρσενικόν φυσικόν του ευγενούς κυρίου κόντε Νικολάου Σολωμού και ονομάσθη παρά του αναδόχου αυτού, εκλαμπροτάτου κυρίου Αντωνίου Καπνίση, Διονύσιος. Ήτον και δύο μηνών».

Μητέρα του νεοφώτιστου αγοριού ήταν η νεαρή Αγγελική Νίκλη, υπηρέτρια στο σπίτι του κόντε Νικολάου Σολωμού. Από τον ερωτικό δεσμό τους θα γεννηθεί λίγα χρόνια αργότερα ένα ακόμα αγόρι, ο Δημήτριος, τον οποίο ο κόντες θα αναγνωρίσει επίσης ως «φυσικό» παιδί του και την παραμονή του θανάτου του θα παντρευτεί την Αγγελική, νομιμοποιώντας έτσι τα δύο «φυσικά» παιδιά του, στα οποία άλλωστε είχε ήδη αφήσει με τη διαθήκη του το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

Κείμενο: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης