Το Μουσείο στο Χρόνο

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Γνωρίστε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου και όλες τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με την συμμετοχή σχολικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.