Ζάκυνθος & Ιστοριογραφία

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι τόσο η επιλογή των θεμάτων που οι ιστορικοί επιλέγουν να ερευνήσουν, όσο και ο τρόπος έρευνάς τους, είναι επηρεασμένα από την κοινωνική και ακαδημαϊκή πραγματικότητα της οποίας αποτελούν μέρος. Γι’ αυτό και οι ιστορικές μέθοδοι εξελίσσονται, τροποποιούνται ακόμη και αναθεωρούνται με την πάροδο του χρόνου, διότι μπορεί το παρελθόν να μένει αναλλοίωτο, όμως η «ματιά του ιστορικού» μεταβάλλεται. Έχοντας αυτό υπ’ όψη μας, παρουσιάζουμε την πνευματική παραγωγή και την πολιτιστική προσφορά, στη Ζάκυνθο και όχι μόνο, κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ιστοριογραφία, προσπαθώντας να διαφυλάξουν και να μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές την ιστορική γνώση και την πολιτιστική ταυτότητα της εποχής τους. Θα ήταν άδικο η προσπάθεια και το έργο τους να κριθεί με τα σημερινά δεδομένα. Αντιθέτως, η προσπάθειά τους είναι αξιοθαύμαστη και πολλές φορές πρωτοποριακή για τα δεδομένα της εποχής τους.