Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

 

Ελένη Διον. Πυλαρινού, Πρόεδρος

(eleasgi@gmail.com, info@eleas.gr, 6945878003)

 

Διονύσιος Αναστ. Φλεμοτόμος, Α΄ Αντ/δρος

(dfle90@otenet.gr, 6977223485)

 

Ιωάννης Παν. Δραγώνας, Β΄ Αντ/δρος

(idrag@uniwa.gr, 6982666716)

 

Ευστάθιος-Διονύσιος Γεωργ. Γρώππας, Γενικός Γραμματέας

(s.groppas@gmail.com, 6971718503)

 

Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη, Ταμίας

(skandami@yahoo.gr)

 

Νικόλαος Δημ. Κεφαλληνός, Ειδικός Γραμματέας 

(6977416668)

 

Πιερρίνα Σπυρ. Κοριατοπούλου -Αγγέλη, Μέλος

(pkoriatopoulou@gmail.com, 2107232429)

 

______________

 

Κατερίνα Ιωάν. Δεμέτη, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Μ.Σ. & Ε.Ζ.

Μιχάλης Ιωάν. Δεμέτης, Επιμελητής Μ.Σ. & Ε.Ζ.