Βιβλιοθήκη Δ. Σολωμού

Η Βιβλιοθήκη Δ. Σολωμού περιέχει τα λιγοστά έντυπα και χειρόγραφα βιβλία που προέρχονται από την προσωπική βιβλιοθήκη του ποιητή και βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων. Ανάμεσα στα Χειρόγραφα βιβλία βρίσκονται και οι 24 κώδικες του Λούντζη. Πρόκειται για 24 δεμένους τόμους με χειρόγραφες μεταφράσεις γερμανικής λογοτεχνίας και φιλοσοφίας στα ιταλικά, τις οποίες έκανε για λογαριασμό του Διονυσίου Σολωμού ο συνομήλικος και φίλος του Νικόλαος Λούντζης. Οι μεταφράσεις αυτές, που επέτρεψαν στον Σολωμό να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη μύησή του στη γερμανική ποίηση και φιλοσοφία, ξεκινούν από το 1836 ενώ ο μεγάλος όγκος να τοποθετείται πιθανότατα στο χρονικό διάστημα 1840-1850.

Χειρόγραφα βιβλία

Έντυπα βιβλία

 • Κώδικας αρ. 1
 • Κώδικας αρ. 2
 • Κώδικας αρ. 3
 • Κώδικας αρ. 4
 • Κώδικας αρ. 5
 • Κώδικας αρ. 6
 • Κώδικας αρ. 7
 • Κώδικας αρ. 8
 • Κώδικας αρ. 9
 • Κώδικας αρ. 10
 • Κώδικας αρ. 11
 • Κώδικας αρ. 12
 • Κώδικας αρ. 13
 • Κώδικας αρ. 14
 • Κώδικας αρ. 15
 • Κώδικας αρ. 16
 • Κώδικας αρ. 17
 • Κώδικας αρ. 18
 • Κώδικας αρ. 19
 • Κώδικας αρ. 20
 • Κώδικας αρ. 21
 • Κώδικας αρ. 22
 • Κώδικας αρ. 23
 • Κώδικας αρ. 24
 • Cesare Αrici, La coltivazione degli olivi (Brescia 1808)
 • Cesare Αrici, Poesie e Prose, 2v. (Brescia 1818-1819)
 • Giuseppe Parini, Opere , 6v. (Milano 1801-1804)
 • Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, 5v. (Milano 1812-1814)
 • Luigi Pulci, Morgante maggiore, 3v. (Milano 1806)
 • Torquato Τasso, Opere 1-2, 4v. (Milano 1804-1805)
 • Vincenzo Monti, Lettere inedite (Milano 1834)
 • Vincenzo Monti, Opere inedite e rare, 5v. (Milano 1832)