Κάρτες

Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων

Madonna που προσεύχεται

Τιμή: 1€

Madonna που προσεύχεται, επτανησιακή σχολή, τέλη 18ου-αρχές 19ου αι., έργο αγνώστου, λάδι σε μουσαμά, από τη Συλλογή του Ν. Κολυβά

Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων

Η προσκύνηση των μάγων

Τιμή: 1€

Η προσκύνηση των μάγων, έργο αγνώστου, 18ος αι. (;), αυγοτέμπερα σε ξύλο με προετοιμασία, από τη Συλλογή του Ν. Κολυβά

Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Τιμή: 1€

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 1868, έργο Ιωάννη Ταμπάκη, αυγοτέμπερα σε ξύλο με προετοιμασία, από τη Συλλογή του Ν. Κολυβά

Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων

Η κοίμηση της Θεοτόκου

Τιμή: 1€

Η κοίμηση της Θεοτόκου, β΄ μισό 17ου αι., Ηλιού Μόσκου (;), αυγοτέμπερα σε ξύλο με προετοιμασία, από τη Συλλογή του Ν. Κολυβά

Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων

Η προσωπογραφία του Διονυσίου Σολωμού

Τιμή: 0.70€

Η προσωπογραφία του Διονυσίου Σολωμού, λάδι σε μουσαμά, έργο αγνώστου από Αίθουσα Σολωμού

Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων

Η Αποκαθήλωση

Τιμή: 0.70€

Η Αποκαθήλωση, λάδι σε μουσαμά, έργο αγνώστου από τη Συλλογή Κολυβά

Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων

Η Μετάστασις της Θεοτόκου

Τιμή: 0.70€

Η Μετάστασις της Θεοτόκου, μετά ξυλογλύπτου επιχρύσου πλαισίου, επτανησιακή σχολή, αυγοτέμπερα, έργο αγνώστου, από τη Συλλογή Κολυβά