Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Στον 2ο όροφο του Μουσείου, στην Αίθουσα Σταύρου Νιάρχου, στεγάζεται η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του Μουσείου Σολωμού, που περιλαμβάνει κυρίως Ζακυνθινά βιβλία, βιβλία που σχετίζονται με τον Εθνικό Ποιητή, σπάνιες εκδόσεις καθώς και αρχείο εφημερίδων. Στην αίθουσα αυτή συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, στον ίδιο χώρο βρίσκεται το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Μουσείου και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη