Εις το Θάνατο Αιμιλίας Ροδόσταμο

Η Αιμιλία Ροδόσταμο πέθανε στην Κέρκυρα στις 19/31 Δεκεμβρίου 1847, σε ηλικία 21 ετών. Πατέρας της ήταν ο Στέφανος Ροδόσταμος, που εκλέχθηκε βουλευτής το 1829 και πέθανε το 1831. Το ποίημα για τον θάνατό της πρέπει να σχεδιάζεται τους πρώτους μήνες του 1848, δεν θα πάρει όμως ποτέ ολοκληρωμένη μορφή. Πληρέστερο είναι το ιταλόγλωσσο πεζό σχεδίασμα για το ίδιο θέμα, το οποίο επιτρέπει να παρακολουθήσουμε με άνεση τη δομή και το θεματικό υλικό του ποιήματος.

Εκδόσεις: Το ποίημα δημοσιεύεται στη μεταθανάτια έκδοση του σολωμικού έργου από τον Πολυλά (Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα, Κέρκυρα [1859] 1998) καθώς στις περισσότερες εκδόσεις που ακολούθησαν.