Η Τρελή μάνα

Το ποίημα γράφεται πριν από το 1822. Αργότερα, ο ποιητής σκέφτεται να το εντάξει στο ποίημα του Λάμπρου, μαζί με τα Δύο αδέλφια. θα είναι τα τραγούδια που θα λέει ο δυστυχισμένη ηρωίδα του ποιήματος, η Μαρία. Το ποίημα του Λάμπρου, όμως, έμεινε ανολοκλήρωτο.

Εκδόσεις: Το ποίημα πρέπει να κυκλοφορεί χειρόγραφο όσο ακόμα ζει ο Σολωμός και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες μεταθανάτιες εκδόσεις του σολωμικού έργου, στα (Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα, Κέρκυρα [1859] 1998) καθώς στις περισσότερες εκδόσεις που ακολούθησαν.