Εις Μάρκο Μπότσαρη

Το ποίημα πρέπει να σχεδιάζεται αμέσως μετά τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, τον Αύγουστο του 1823. Η επεξεργασία του δεν ολοκληρώνεται.

Εκδόσεις: Το ποίημα δημοσιεύεται στη μεταθανάτια έκδοση του σολωμικού έργου από τον Πολυλά (Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα, Κέρκυρα [1859] 1998) και συμπεριλαμβάνεται στις εκδόσεις Απάντων που ακολούθησαν.