Η Μετατόπιση του αγάλματος του Μέτλαντ

Ένα από τα οκτώ ποιήματα του Συνθέματος 1833-1834 και, ειδικότερα, ένα από τα τέσσερα σατιρικά όνειρα. Το πεζό ιταλικό σχεδίασμα που κατέγραψε ο Σολωμός σχετικά με το τέταρτο σατιρικό όνειρο του Συνθέματος 1833-1834 περιέχει σχεδόν όλα όσα ξέρουμε για αυτό. Το άγαλμα είναι βέβαια το άγαλμα του Μέτλαντ, μια προτομή από χαλκό, φτιαγμένη από τον γλύπτη Παύλο Προσαλέντη. Ο Σολωμός είχε αναφερθεί δεικτικά στην απόφαση της Ζακύνθου να στήσει άγαλμα σε αυτόν που είχε πουλήσει την Πάργα στον Αλή πασά. Εκτός από τον σατιριζόμενο για άλλη μια φορά αρμοστή Μέτλαντ, στο όνειρο σατιρίζεται πιθανότατα και ο R., που είναι Έπαρχος (reggente) Ζακύνθου αυτή την εποχή, δηλαδή και πάλι ο Γεώργιος Δε Ρώσσης.