Ο Φυλακισμένος

Ένα από τα οκτώ ποιήματα του Συνθέματος 1833-1834 και, ειδικότερα, ένα από τα τέσσερα λυρικά. Εξαιτίας του μικρού βαθμού επεξεργασίας του σχεδιαζόμενου αυτού λυρικού έργου, δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε ποιο είναι το γυναικείο πρόσωπο-ταίρι του Φυλακισμένου πρωταγωνιστή ούτε ποια είναι η αιτία της δοκιμασίας που περνούν. Δεν αποκλείεται πάντως αυτή να συνδέεται με την καταδίκη και τη φυλάκιση του πρωταγωνιστή, ο οποίος τώρα αποφυλακίζεται. Την ανάκτηση της ελευθερίας του και τη μαγική επαφή του με το φυσικό περιβάλλον περιγράφουν οι επεξεργασίες του ποιήματος που διακόπτονται προαναγγέλλοντας ένα οραματικό επεισόδιο, όπως και στον Κρητικό.

Εκδόσεις: Ο Φυλακισμένος δεν υπάρχει στην πρώτη μεταθανάτια έκδοση του σολωμικού έργου από τον Πολυλά (Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα, Κέρκυρα [1859] 1998) ούτε στις εκδόσεις Απάντων που ακολούθησαν. Το έργο επισημαίνεται για πρώτη φορά από τον O. Merlier (Exposition du Centenaire de Solomos, Αθήνα 1957, 208) και παρουσιάζεται αναλυτικά από την Ελένη Τσαντσάνογλου στη μελέτη Μία λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού. Το αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Εκδοτική δοκιμή, Ερμής, Αθήνα 1982 [διδακτορική διατριβή: Θεσσαλονίκη 1978].