Ωδή στο θάνατο του Μάνθου Τρικούπη

Η ωδή σχεδιάζεται πιθανότατα για τον αδελφό του Σπυρίδωνα Τρικούπη, Μάνθο, που πολέμησε και σκοτώθηκε κατά την πολιορκία του Μεσολογγιού.

Εκδόσεις: Το ποίημα δεν συμπεριλαμβάνεται στην μεταθανάτια έκδοση του σολωμικού έργου από τον Πολυλά (Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα, Κέρκυρα [1859] 1998) ούτε και στις εκδόσεις που ακολούθησαν. Δημοσιεύεται στην έκδοση των Αυτόγραφων Έργων (Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, τόμ. Α´: Φωτοτυπίες, τόμ. Β´: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1964. βλ. τώρα την αναθεωρημένη επανέκδοση: Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 1: Νεανικό Τετράδιο (1820-1828), τόμ. Α´: Φωτοτυπίες, τόμ. Β´: Τυπογραφική Μεταγραφή, Επιμέλεια Λίνος Πολίτης, Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη Κατερίνα Τικτοπούλου, Aθήνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης – Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1999).