Ζακύνθου αρ. 9, 7

Δίφυλλο, με διαστάσεις 20,5 Χ 16. Περιέχει στίχους καθώς και σύντομα ιταλόγλωσσα σχεδιάσματα και στοχασμούς, που συνδέονται με την επεξεργασία του Γ/ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκισμένων.