Ζακύνθου αρ. 9, 14

Δίφυλλο, με διαστάσεις 21,8 Χ 17,5. Το δίφυλλο είναι γραμμένο μόνον στις εξωτερικές σελίδες (φ 1α και φ 2β). Το φ 1α περιέχει στίχους από τη Φαρμακωμένη στον Άδη. Το φ 2β περιέχει στίχους από το Β/ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκισμένων.