Ζακύνθου αρ. 9, 13

Λιτό φύλλο, με διαστάσεις 13 Χ 19,5. Περιέχει με εξαιρετικά προσεγμένο γράψιμο μια ενότητα του Γ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκισμένων, που αντιστοιχεί στο απόσπασμα 1 της έκδοσης Πολυλά ([1859] 1998).