Ζακύνθου αρ. 9, 11

Λυτό φύλλο, με διαστάσεις 20 Χ 16. Το φύλλο είναι γραμμένο και στις δύο όψεις. Στη μία (φ α) ο Σολωμός έχει καταγράψει ένα τμήμα από τον Πόρφυρα. Στην άλλη όψη (φ β) βρίσκουμε έναν μικρό κατάλογο βιβλίων.