Ζακύνθου αρ. 9, 10

Λυτό φύλλο, με διαστάσεις 20 Χ 13,5. Το φύλλο είναι γραμμένο μόνον στη μία όψη, όπου ο Σολωμός έχει καθαρογράψει με προσοχή ένα τμήμα από τον Πόρφυρα και το επίγραμμα Εις Φραγκίσκα Φραίζερ. Και τα δύο κείμενα είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστα.