Ζακύνθου αρ. 6

Τετράδιο με διαστάσεις 30,5 Χ 20 και έκταση 51 φύλλα. Γραμμένα τα φφ 1α, 1β, 2α, 3α, 4α και 51β. Ψαλιδισμένα τμήματα των φφ 1 και 2. Το τετράδιο περιέχει επεξεργασίες του Β/ Σχεδιάσματος των Ελεύθερων Πολιορκισμένων: ιταλόγλωσσα σχεδιάσματα και στοχασμούς καθώς και ελληνόγλωσσους στίχους.