Ζακύνθου αρ. 13

Τετράδιο, με διαστάσεις 31 Χ 21 και έκταση 23 φύλλα. Περιέχει τις επεξεργασίες της Γυναίκας της Ζάκυθος. Δύο φύλλα του τετραδίου, το φ 2 και το λυτό επικολλημένο φ 14, αποσπάστηκαν από το τετράδιο και βρίσκονται σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη (Φ 98 και Φ 101). Επεξεργασίες της Γυναίκας της Ζάκυθος περιέχει και ένα λυτό φύλλο, διαστάσεων 25 Χ 21, το οποίο βρίσκεται στην Ακαδημία Αθηνών (αρ. 6). Όλο σχεδόν το τετράδιο Ζακύνθου αρ. 13 είναι χωρισμένο σε δύο στήλες: στην αριστερή ο Σολωμός καθαρογράφει, το 1829, το κείμενο του πεζού σατιρικού έργου που έχει επεξεργαστεί κατά το χρονικό διάστημα 1826-1829 και στη συνέχεια προχωρά σε μια νέα επεξεργασία του, χρησιμοποιώντας την δεξιά στήλη.