Θεωρήσεις επί των "θεμελίων" τών Μαθηματικών και της Λογικής, όπως αναδύονται από μίαν εξειδικευμένη ερευνητικήν προσέγγιση στον πολύτιμο θησαυρό τού Αρχαιοελληνικού, και ιδιαιτέρως του Αριστοτελικού, Επιστημονικού Λόγου.

Εισήγηση του μαθηματικού Νίκου Κακολύρη, στο Αφιέρωμα για τον Αριστοτέλη, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.


Μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη εδώ: