21/10/1825: Πρώτη δημοσίευση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν

Σαν σήμερα, στις 21 Οκτωβρίου του 1825, δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» το ποίημα του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερία», ο οποίος είχε εκδοθεί τον Μάιο της ίδιας χρονιάς στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και μετά την απελευθέρωση καθιερώνεται ως ο Εθνικός Ύμνος της χώρας (4/8/1865). 
Στην εικόνα, οι πρώτες δύο στροφές του 'Ύμνου από την πρώτη έκδοσή του, που εκτίθεται στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.