Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Μ.Σ.&Ε.Ζ. 2024-2028

Δελτίο Τύπου

Με την 4η συνδρίαση του Δοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, που πραγματοποιήθηκε στις 31.1.2024 αποφασίστηκε η συγκρότηση των μελών του Δ.Σ. σε Σώμα και για χρόνο θητείας, από 31.1.2024 έως 31.12.2028, ως εξής:

Α) Πρόεδρος: Ελένη Διον. Πυλαρινού

Β) Μέλη : 1) Α΄ Αντιπρόεδρος, Ευστάθιος-Διονύσιος Γεωργ.Γρώππας

2) Β΄ Αντιπρόεδρος, Πιερρίνα Σπυρ. Κοριατοπούλου-Αγγέλη

3) Γενική Γραμματέας, Αλεξάνδρα Διον. Μελίτα

4) Ειδικός Γραμματέας, Διονύσιος Ζαχ. Βίτσος

5) Ταμίας, Αλέξανδρος Λαζ. Κριεζής - Καρρέρ και

6) Αναπληρωτής Ταμίας-Μέλος, Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη._