Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Μ.Σ.&Ε.Ζ. (Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, 10/12/2023)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών του Σωματείου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, Σ.Α.», μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 10-12-2023, εξέλεξε:

Α) ως Πρόεδρο, την κ. Ελένη Πυλαρινού, και

Β) ως Μέλη τους κ.κ.: Διονύσιο Βίτσο, Ευστάθιο Γρώππα, Πιερρίνα Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Αλέξανδρο Κριεζή-Καρρέρ, Αγγελική Σκανδάμη καi Διονύσιο Φλεμοτόμο.

Η συγκρότηση σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους και η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι πενταετής.