20/6/1824: Καταστροφή των Ψαρών

"Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλικάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γεναμένο από λίγα χορτάρια
που είχαν μείνει στην έρημη γη".


Στις φωτογραφίες το στεφάνι που έστειλαν οι Ψαριανοί μαζί με λίγο χώμα από τα Ψαρά, για το επίγραμμα που έγραψε για την καταστροφή των Ψαρών ο Διονύσιος Σολωμός (τονισθέν υπό Ιωάννου Τσακασιάνου) στις γιορτές που οργανώθηκαν το 1902.