Εφημερίδα ΗΜΕΡΑ Ζακύνθου, Τετάρτη 12-10-2022, αρ. φύλλου 6701.