Οι Πρόεδροι του Μουσείου Σολωμού στα ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ (Tόμος ΛΑ')

Kυκλοφόρησε ο ΛΑ' τόμος της Φιλολογικής-Λογοτεχνικής-Λαογραφικής και Ιστορικής Έκδοσης ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ, αφιερωμένης στην μνήμη των αειμνήστων Προέδρων του Μουσείου μας, Στεφάνου Ιω. Παπαδάτου (1902-1990) και Ιωάννη Στεφ. Παπαδάτου (1946-2020). Ο τόμος διατίθεται στη τιμή των δέκα (10) ευρώ, στο Μουσείο, για ενίσχυση των σκοπών του.