Η επίσκεψη του 3ου Δημοτικού σχολείου Ρίζας Ζακύνθου

Στα πλαίσια της Μουσειακής Αγωγής τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του Μουσείου να γνωρίσουν καλύτερα το περιεχόμενο των συλλογών του. Εδώ παρουσιάζουμε ενδεικτικά την επίσκεψη του Δημοτικού σχολείου 3ου Ρίζας Ζακύνθου (υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κ. Λεωνίδας Παπιγκιώτης, κ. Μαρία Πήλικα).

Οι μαθητές πριν την επίσκεψη στο σχολείο τους έκαναν μια εισαγωγή στην έννοια «μουσείο» και ασχολήθηκαν με την ετυμολογία της λέξης και τον ορισμό της, καθώς και με τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία του (αρχαιολόγος, συντηρητής, φύλακας κλπ). Επίσης πληροφορήθηκαν για τα είδη των μουσείων γενικά και επικεντρώθηκαν στα μουσεία του νησιού και ειδικότερα στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.

Η επόμενη δραστηριότητα ήταν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα του Μουσείου και να συζητήσουν για τη συμπεριφορά και τη στάση τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Ειδικότερα, το ένα τμήμα της Ε΄ αποφασίστηκε να ασχοληθεί με το Σολωμό και το άλλο με τον Κάλβο.

Ακολούθησε η επίσκεψη στο μουσείο, όπου οι μαθητές "αντάλλαξαν" πληροφορίες για τους δύο ποιητές, ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους και εντόπισαν και κόλλησαν στις κατόψεις που είχαν τυπώσει από την ιστοσελίδα, τα κυριότερα εκθέματα. Κατόπιν χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και η μια ασχολήθηκε με τα οικόσημα και η άλλη με τον πίνακα του Χρήστου Ρουσσέα "Ζακυνθινό Καρναβάλι".

Τέλος ακολούθησαν και δραστηριότητες μετά την επίσκεψη στο σχολείο, κάποιες από τις οποίες αποτυπώνονται φωτογραφικά στα επισυναπτόμενα αρχεία. Χαρείτε τις!!!