Ψήφισμα για τον θάνατο του Α΄Αντιπροέδρου Μ.Σ.&Ε.Ζ., Διονύση Φλεμοτόμου (1956-2024)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

“ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Στη Ζακύνθο σήμερα, την 24η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00', το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, αφού συνήλθε εκτάκτως στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Α' Αντιπροέδρου αυτού

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ

και αφού άκουσε την Πρόεδρο κ. Ελένη Διον. Πυλαρινού, η οποία εξήρε την προσωπικότητα του εκλιπόντος, τις αρετές και την προσφορά του προς το Σωματείο μας, αποφασίζει:

1ον) Να παρακολουθήσει την κηδεία σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2ον) Να εκφωνήσει τον επικήδειο η Πρόεδρος κ. Ελένη Διον. Πυλαρινού, καταθέτοντας και σχετικό στέφανο εκ μέρους του Σωματείου.

3ον) Να αναρτηθεί η εικόνα του μεταστάντος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4ον) Να αργήσει το Κατάστημα του Μουσείου κατά την ημέρα της κηδείας.

5ον) Να αναρτηθεί επί τριήμερον μεσίστια η σημαία εις το Κατάστημα του Μουσείου και

6ον) Να αποσταλεί το παρόν εις τους οικείους του μεταστάντος και να δημοσιευθεί εις τον τοπικό Τύπο και στην Ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Μουσείου.

Ζάκυνθος, 24 Ιανουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Ελένη Διον. Πυλαρινού

Τα Μέλη

1. Β΄ Αντι/δρος, Πιερρίνα Κοριατοπούλου-Αγγέλη

2. Γεν. Γραμματέας, Ευστάθιος Γεωργ. Γρώππας,

3. Ταμίας, Αλέξανδρος Λαζ. Κριεζής - Καρρέρ

4. Ειδ. Γραμματέας, Διονύσιος Ζαχ. Βίτσος και

5. Αναπλ. Ταμίας -Μέλος, Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη ”