Ανακοίνωση επιστημονικού συνεδρίου για τα 200 χρόνια από την συγγραφή του "Ύμνου εις την Ελευθερίαν"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το 2023 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την συγγραφή του ποιήματος του Διονυσίου Σολωμού «Ύμνος εις την Ελευθερίαν». Γράφτηκε στη Ζάκυνθο, στο Λόφο του Στράνη, «τον Μάϊον Μήνα 1823».

Με την ευκαιρία αυτής της επετείου το «Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων» θα διοργανώσει, σε συνεργασία με την «Ιονική Ακαδημία 1808», επιστημονικό συνέδριο, για να τιμήσει την επέτειο και τον μεγάλο Ποιητή.

Θα ανακοινωθεί το θέμα, ο χρόνος και ο τόπος του συνεδρίου, καθώς και οι άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 H Πρόεδρος  

Τ.Σ.Υ.                               

 Ελένη Διον. Πυλαρινού               

Μαθηματικός            

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Τ.Υ.

Ευστάθιος Γεωργ. Γρώππας

Συντ/χος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.