ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Τετάρτη 6-2-2019, αρ. φύλλου 5849.