ΗΜΕΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Τετάρτη 21-12-2022, αρ. φύλλου 6752.