Ψηφιοποιημένος Σολωμός για την Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης 2020

Το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, συμμετέχει στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2020», που θα εορταστεί σε όλη την Ευρώπη στις 11 Οκτωβρίου 2020, με πλήθος ψηφιακών εκδηλώσεων, λόγω των μέτρων πρόληψης κατά τη πανδημίας COVID-19. Την διοργάνωση για την Ελλάδα έχει αναλάβει ο Σύλλογος  Συντηρητών  Αρχαιοτήτων  και  Έργων  Τέχνης  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ),  η  Διεύθυνση  Συντήρησης  Αρχαίων  και  Νεωτέρων  Μνημείων  (ΔΣΑΝΜ)  και  το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Ως κύριο μέσο προβολής των δραστηριοτήτων θα χρησιμοποιηθεί η σελίδα Facebook του ΣΣΑΕΤΤΕ. Το κοινό θέμα του εορτασμού είναι «Προωθώντας τη Συντήρηση και Αποκατάσταση: Βιωσιμότητα-Αυθεντικότητα-Ευαισθητοποίηση-Προσβασιμότητα».

Το Μουσείο ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, έχει ήδη ψηφιοποιήσει και τεκμηριώσει (βασικές διαδικασίες της προληπτικής συντήρησης) τα χειρόγραφα του Εθνικού μας Ποιητή Διονυσίου Σολωμού, που εκτίθενται και  φυλάσσονται στην μόνιμη συλλογή του. Έτσι το Ίδρυμα προσκαλεί τους επισκέπτες να περιηγηθούν σε δύο βασικές υπο-ενότητες της επίσημης ιστοσελίδας www.zakynthos-museumsolomos.gr του Μουσείου που αφορούν τον Ποιητή: «Έργα» και «Χειρόγραφα».

Στην υπο-ενότητα «Έργα» δίνεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να ξεφυλλίσει τα χειρόγραφα τετράδια του Σολωμού με έργα από το 1814 έως το 1853 (39 τίτλοι).

Στην υπό-ενότητα «Χειρόγραφα», μαθητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και φίλοι του Μουσείου, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για την ιστορία και την ταξινόμηση των χειρογράφων.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι αφενός η κατανόηση της ανάγκης ψηφιοποίησης ευαίσθητων αντικειμένων που αφορούν το κοινό και αφετέρου η απρόσκοπτη και δωρεάν πρόσβαση κάθε επισκέπτη, μαθητή, εκπαιδευτικού και ερευνητή στους θησαυρούς της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς.