Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

 

  • Διονύσιος Ιωάν. Σέρρας, Προεδρεύων Α΄ Αντ / δρος
  • Διονύσιος Αναστ. Φλεμοτόμος
  • Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη
  • Ευστάθιος-Διονύσιος Γεωργ. Γρώππας
  • Ελένη Διον. Πυλαρινού
  • Ιωάννης Παν. Δραγώνας
  • Νικόλαος Δημ. Κεφαλληνός

 

  • Κατερίνα Ιωάν. Δεμέτη, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Μ.Σ. & Ε.Ζ.
  • Μιχάλης Ιωάν. Δεμέτης, Επιμελητής Μ.Σ. & Ε.Ζ.