Οι Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος στο Μουσείο Σολωμού

Δείτε την διαδικτυακή συναυλία των Τραγουδιστάδων τση Ζάκυθος στο Μουσείο Σολωμού με την ευκαιρία της 200ετηρίδας της Ελληνικής Επανάστασης, εδώ: