4/8/1865: Καθιέρωση "Ύμνος εις την Ελευθερίαν" ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας.

 Ο ύμνος γράφτηκε το 1823 στη Ζάκυνθο. Το 1825 το ποίημα τυπώνεται μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, μαζί με μια πεζή ιταλική μετάφραση την οποία υπογράφει ο φίλος του Σολωμού Γκαετάνο Γκρασέτι. Όλο το βιβλίο είναι αναμφίβολα καρπός της συνεργασίας του Σολωμού και του Γκρασέτι: η μετάφραση, το προλογικό σημείωμα και οι σημειώσεις του μεταφραστή. Η εκδοτική επιτυχία του Ύμνου θα βοηθήσει την ελληνική επανάσταση και την ευρωπαϊκή δικαίωσή της και, συγχρόνως, θα εξασφαλίσει στον Σολωμό την ταυτότητα του Έλληνα εθνικού ποιητή. Χαρακτηριστικές είναι οι δύο πρώτες βιβλιοκρισίες που δημοσιεύονται στον ελλαδικό χώρο για τον Ύμνο, του Τρικούπη (Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος) και του Γεωργίου Ψύλλα (Εφημερίδα των Αθηνών). Το 1865 ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ με διάταγμα το χαρακτήρισε «επίσημον εθνικόν άσμα» τις πρώτες δύο στροφές.

Ξεφυλλίστε την πρώτη έκδοση του "Ύμνου εις την Ελευθερίαν" (1825): http://zakynthos-museumsolomos.gr/ymnos1825/