Φωτογραφικό υλικό από το Συνέδριο των 200 ετών του "'Υμνου εις την Ελευθερίαν"