Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ & ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ, Σ.Α.» στην υπ' αρ. 4/25-5-2021 συνεδρίασή του, πραγματοποίησε έκτακτες εκ του Καταστατικού του Αρχαιρεσίες,  και

          Α) με την υπ' αρ. 6/2021 απόφασή του, εξέλεξε κατά  πλειοψηφία ως Πρόεδρο τον κ. Διονύσιο Ιωάν. Σέρρα, και

          Β)  με την υπ' αρ. 7/2021 απόφασή του εξέλεξε κατά πλειοψηφία ως Μέλη τους κ.κ.:

          1) Α΄ Αντ/δρο, το Διονύσιο  Αναστ. Φλεμοτόμο,

          2) Β΄ Αντ/δρο, τον Ιωάννη Παν. Δραγώνα,

          3) Γενικό Γραμματέα, τον Ευστάθιο-Διονύσιο Γεωργ. Γρώππα,

          4) Ταμία, την Αγγελική Ιωάν. Σκανδάμη,

          5) Ειδικό Γραμματέα, το Νικόλαο Δημ. Κεφαλληνό, και

          6) Μέλος, την Ελένη Διον. Πυλαρινού._