Έκκληση στο Δήμο Ζακυνθίων για τις ζημιές από τους σεισμούς στο Δημοτικό Ρολόι (Κεντρική Είσοδος Μ.Σ&Ε.Ζ.)

Μετά από πρόσκλησή μας σήμερα επισκέφτηκε κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών /Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, το Δημοτικό Ρολόι, μπροστά από την είσοδο του Μουσείου. Η αυτοψία έδειξε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη διέλευση κάτω από αυτό και γι΄αυτό εστάλη το κάτωθι έγγραφο στο Δήμαρχο. Ελπίζουμε ότι θα αποκατασταθεί άμεσα η ζημιά από το Δήμο ή θα αφαιρεθούν οι καμπάνες για να γίνει και πάλι προσβάσιμη η είσοδος στο Μουσείο μας. Προσωρινά θα δεχόμαστε τους επισκέπτες από την οπίσθια θύρα του κτιρίου επί της οδού Κομούτου αρ. 7.


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ζάκυνθος 2-11-2018
Αρ. Πρωτ.: 377

Κύριο
Παύλο Κολοκοτσά
Δήμαρχο Ζακύνθου
Δημαρχιακό Μέγαρο
Πλατεία Σολωμού 1
Ενταύθα

Σχετικά : 1) το υπ’ αρ. 098802 δελτίο ταχείας αυτοψίας (ημέτερος ΑΠ 376/2-11-2018) και
2) το υπ’ 098803 δελτίο ταχείας αυτοψίας, το οποίο διαδιβάστηκε από το Κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς υμάς.

Κύριε Δήμαρχε,

Δια της παρούσης θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε σήμερα (2-11-2018) κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών /Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στο Δημοτικό Ρολόι, έμπροσθεν της εισόδου του Μουσείου, διαπίστωσε ότι παρατηρήθηκε οριζόντια μετατόπιση της επάνω καμπάνας και κλίση της μεταλλικής κατασκευής ανάρτησής της προς το εσωτερικό του αύλειου χώρου που οδηγεί στο Μουσείο. Επίσης διαπιστώθηκαν ρηγματώσεις της θέσης στήριξης της τριγωνικής μεταλλικής κατασκευής ανάρτησης της καμπάνας επί του κωδωνοστασίου. Ως εκ τούτου γνωμάτευσε την απαγόρευση της πρόσβασης κάτω από το Δημοτικό Ρολόι επί της πλατείας Αγίου Μάρκου.
Όπως γνωρίζετε η είσοδος αυτή αποτελεί την κύρια είσοδο στο Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων και η απαγόρευση διέλευσης δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του.
Δια τούτο κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε να μεριμνήσετε να αποκατασταθεί άμεσα η στήριξη του κωδωνοστασίου ή να φροντίσετε να απομακρυνθούν οι καμπάνες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Με τιμή,
Δια το Διοικητικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας